FOX NewsReutersAP NewsWhite HouseKim ÂuCHÍNH NGHĨABáo ChíDịch ThuậtTự ĐiểnTinh HoaThư QuánDiễn ĐànLotterySài G̣n Radio Video LibraryJudicial WatchNews MaxCBSOAN
 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Bài Viết Của Kim Âu

֎ Vietnamese Commandos ֎ Một Trang Lịch Sử /details

֎ Một Trang Lịch Sử /djvu.txt ֎ Một Trang Lịch Sử /org/3

֎ Một Trang Lịch Sử/pdf ֎ Biệt kích trong gịng lịch sử

֎֎֎֎֎֎

◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙

  

 

 

 

 

 

 

Nhân Sinh Tự Cổ Thùy Vô Tử. Lưu Thủ Đan Tâm Chiếu Hăn Thanh

 

 

 

SOUNDBITE:

"Right now I fight not only for my honour, not only for money but also for the future of America that is exactly what I want to see in the United States of America because I think this nation is the best nation of humans."

Ha Van Son, Former South Vietnamese Commando. June 19/1996

 

 

 

 

 

 

 

Hệ Thống Siêu Quyền Lực Ẩn Danh

 

 

 

Nhóm từ "Tập Đoàn Tài Phiệt" là phỏng dịch của hai chữ "Financial Oligarchy". Từ ngữ "Oligarchy - tập đoàn" có nghĩa đen là "một số người cai trị hay chỉ huy" và nghĩa rộng là một h́nh thức cơ chế chính quyền trong đó quyền bính thực sự thuộc về một thiểu số người.  Những người nầy có thể được phân biệt qua giai cấp hoàng tộc, đảng phái - hay đúng hơn, Bộ Chính Trị -, liên hệ gia đ́nh, học vấn, tập đoàn, độc đảng như Đảng Cộng Sản, hay quyền hành quân sự.  Những quốc gia như thế thường được kiểm soát bởi một số ít gia đ́nh thượng đẳng truyền lại ảnh hưởng của họ từ thế hệ nầy sang thế hệ tiếp theo.

Xuyên suốt lịch sử, các tập đoàn đều độc tài (dựa trên sự phục tùng của dân chúng mà tồn tại) hay tương đối ít khắc nghiệt hơn.  Arsitote đi tiên phong trong việc xử dụng từ ngữ trên như là một đồng nghĩa cho sự cai trị của những người giàu; nhưng từ oligarchy không luôn luôn là sự cai trị bằng của cải, v́ những tập đoàn có thể đơn thuần là một nhóm được ưu đăi, và không nhất thiết liên kết bằng huyết thống như trong một nền quân chủ.

Lịch sử cận và hiện đại có khá nhiều h́nh thức cai trị tập đoàn: Liên Hiệp Âu Châu, Liên Xô cũ, Nam Phi, Hoa Kỳ v.v. Nhưng bài viết nầy không đề cập đến những h́nh thức chính trị tập đoàn và chỉ muốn nhấn mạnh trên tập đoàn tài phiệt (Financial Oligarchy).

Một số tác giả đương thời đă nhận định rằng hiện t́nh chính trị ở Hoa Kỳ mang tính chất tập đoàn tài phiệt trong bản chất.

 

·   Simon Johnson viết rằng "sự tái trỗi dậy của tập đoàn tài phiệt Mỹ thực sự là mới đây".  Đó là một cơ chế mà ông cho là tân tiến nhất thế giới.

 

·   Jeffrey A. Winters cho rằng "tập đoàn và dân chủ hoạt động bên trong một hệ thống duy nhất, và chính trị Hoa Kỳ là một biểu hiện hằng ngày của đối tác đó."

 

·   Bernie Sanders cho rằng một "tầng lớp thượng lưu của những gia đ́nh cực kỳ giàu sang có xu thế địa ngục nhằm tiêu diệt viễn ảnh dân chủ của một giai cấp trung lưu mạnh đă từng làm thế giới phải ganh tỵ Hoa Kỳ. Thay vào đó, họ đă cương quyết tạo ra một tập đoàn trong đó một số ít gia đ́nh kiểm soát đời sống kinh tế và chính trị của quốc gia."

 

Giới lănh đạo chính trị và kỹ nghệ tài chánh Hoa Kỳ gần đây đă bị chế ngự bởi những người liên kết với Harvard và Yale. Tất cả năm thành viên của Tối Cao Pháp Viện hiện thời đều đă theo học tại các trường luật Harvard hay Yale. Sandra Day O'Connor là thành viên cuối cùng được Tổng Thống Ronald Reagan bổ nhiệm và không theo học đại học nào trong hai đại học vừa nói. Ronald Reagan cũng là tổng thống Hoa Kỳ cuối cùng không theo học ở Harvard hay Yale.

Sau Đệ Nhị Thế Chiến các chế độ quân chủ đúng nghĩa hầu như không c̣n tồn tại ngoại trừ một vài quốc gia ở Trung Đông, Phi Châu...  Thay vào đó là những chế độ quân phiệt (militrary oligarchy), trong đó một tướng lănh  hay một tập đoàn gồm một số tướng lănh nắm quyền cai trị quốc gia, có hoặc không có hiến pháp. Một h́nh thức hệ thống chính trị khác nữa là các chế độ Cộng Sản độc đảng trong đó quyền hành nằm trong tay một Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng, có hoặc không có hiến pháp. Trái ngược với những thể chế vừa nói là các nền dân chủ đại để với hệ thống chính trị đa đảng, có hiến pháp nhất định, và cai trị bằng luật pháp hiến định, có sự phân quyền giữa ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, phần lớn được định đoạt qua phổ thông đầu phiếu, tất cả dựa trên tiền đề căn bản là tự do của giới bị trị: tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại v.v.

Một cách chính thức, hệ thống chính trị của Hoa Kỳ mang đầy đủ những thuộc tính và cơ chế nói trên. Thông thường người Mỹ và thế giới bên ngoài vẫn xem hệ thống chính trị đó như là một hệ thống lưỡng đảng, Đảng Cộng Ḥa và Đảng Dân Chủ, tranh đấu nhau để tranh thủ cử tri và quyền chính.  Cũng như các nên dân chủ Âu Châu, chúng chủ yếu khác nhau nhờ vào những tiền đề đối nghịch sâu sắc về nguyên tắc và thế giới quan, như  khác nhau giữa Cánh Tả và Cánh Hữu.

Tuy nhiên, theo nhận định của một số học giả, đó chỉ là phiên bản chính thức; và đó là một phiên bản mang tính dối gạt, phờ phỉnh. Hoa Kỳ thực chất là một hệ thống chính trị độc đảng với hai cánh (wings) hay hệ phái (factions) của cùng một đảng duy nhất tiềm ẩn (hidden). Đảng tiềm ẩn nầy hỗ trợ cả hai hệ phái, cung ứng những cán bộ và tiền của cho các cuộc vận động của cả hai cánh và dứt khoát hoàn thành những mục tiêu của chính nó thông qua thực lực của cả hai cánh nầy.

"Đảng chính trị đích thực của Hoa Kỳ là một đám tài phiệt gồm một số ngân hàng và tập đoàn - đặc biệt là thành phần thiểu số 1% hay thậm chí ít hơn, gồm khoảng 400 nhân vật nắm quyền kiểm soát số tài sản lớn hơn cả tài sản của 155 triệu người Mỹ gộp lại." Thành phần thiểu số nầy nắm trong tay phần lớn những nguồn tài chánh và những tài nguyên khác và có trong tay cả ảnh hưởng lẫn quyền kiểm soát đối với hai cánh vốn chỉ tranh biện nhau qua những vấn đề nhỏ nhặt, h́nh thức và cá nhân.  Chúng không bao giờ cho thấy sự khác biệt hay tra hỏi về những vấn đề thực sự quan trọng như quyền hạn (right) của tập đoàn tài phiệt (thường được mệnh danh là financial oligarchy hay corporatocracy) trong việc cai trị và khai thác những quyền lợi quốc gia, đừng nói đến chuyện đề xướng một giải pháp thay thế cho nó. Đó là một loại siêu quyền lực khiến người ta liên tưởng đến một chế độ toàn trị giả định mà Alexis de Tocqueville đă mô tả ở thế kỷ 19 trtong tác phẩm "De l'esprit des lois", "Một uy quyền như thế không tiêu diệt hiện hữu, nhưng ngăn cản hiện hữu; nó không độc tài, nhưng nó giam hảm, làm suy nhược, dập tắt, và vô hiệu hóa một dân tộc, cho đến khi mọi quốc gia bị giản lược thành không ǵ hơn là một đàn thú nhút nhát và cần cù do chính phủ đứng chăn. Sự hiện hữu thê thảm nầy được người dân chấp nhận, v́ họ đi qua những tiến tŕnh bầu bán những người bảo vệ của họ, tự đánh lừa ḿnh rằng họ và những đồng bào của họ vẫn c̣n tự do v́ họ tham gia vào tiến tŕnh tự cai trị. Tuy nhiên, khi nhà nước vú em bành trướng, lá phiếu trở nên kém phần hiệu lực và cá nhân càng lúc càng mất quyền bầu cử. "

Carrol Quigley, một sử gia lỗi lạc thẳng thắn nhận định, "Quả là một ư tưởng điên rồ nếu  cho rằng hai đảng đại diện cho những tư tưởng và chính sách đối nghịch - một của Cánh Hữu và một của Cánh Tả. Ư tưởng đó chỉ có thể được chấp nhận đối với những tư tưởng gia hàn  lâm và giáo điều mà thôi.  Thay v́ thế, hai đảng hầu như là một, cho nên người Mỹ có thể dùng lá phiếu để ''vứt bỏ bọn bất lương" trong một kỳ bầu cử nhưng vẫn không đưa đến những chuyển quyền sâu sắc hay triệt để về chính sách." Tocqueville nói rơ thêm, "Những người đương thời của chúng ta thường bị kích động bởi hai tham vọng mâu thuẫn nhau: họ vừa muốn bị dẫn dắt lại vừa muốn tự do.  V́ không thể tiêu diệt một trong hai xu hướng trái ngược đó nên họ cố thỏa măn cả hai cùng một lúc. Họ thiết kế một h́nh thức chính phủ độc nhất, mô phạm, và toàn quyền, nhưng lại được dân bầu. Họ phối hợp nguyên tắc trung ương tập quyền và nguyên tắc nhân dân làm chủ; điều nầy đem lại cho họ một thời gian tŕ hoản; họ tự an ủi đang được dạy bảo theo suy nghĩ là họ đă lựa chọn những người bảo vệ của họ. Mỗi người tự đặt ḿnh vào những sợi dây xích cổ, v́ thấy rằng đó không phải là một người hay một giai cấp mà là toàn thể dân chúng đang nắm đầu dây xích. Trong hệ thống nầy, người dân chỉ vùng vẫy thoát ra t́nh trạng lệ thuộc của họ một thời gian đủ dài để lựa chọn người chủ của họ và sau đó lại trở về t́nh trạng cũ một lần nữa. Ngày nay, rất nhiều người hoàn toàn bằng ḷng với loại thỏa thiệp giữa chế độ độc tài và nhân dân làm chủ; và họ nghĩ rằng tự do cá nhân của họ đă được bảo vệ đầy đủ khi họ phó thác nó cho quyền hành quốc gia nói chung. Cuối cùng, những ǵ c̣n lại chỉ là một nền dân chủ trống rỗng bị chế độ chuyên chế đục khoét mà ít ai phản kháng. " 

 

Tập đoàn tài phiệt Mỹ được liên kết chặt chẽ với Chính Phủ mà nó chỉ định và kiểm soát - thực thi quyền năng và tiếng nói mà họ muốn cùng với những tư tưởng thông qua những đại bài như

 

1.      The Council on Foreign Relation (4500 thành viên),

2.      The Trilateral Commission ( 87 Americans + 337 từ các quốc gia khác),

3.      The Bilderberg Club (120-140 "khách") và

4.      Nhiều cơ quan được miễn thuế khác như The Rockefeller Foundation, trong đó những đại biểu và quản gia then chốt cùng với những quyền lợi  của tập đoàn tiêu biểu cho những kế hoạch trước mắt và toàn cầu; và nghị tŕnh được bàn thảo, cải thiện và sau đó được thi hành bởi những đám lưu manh chính trị nô bộc.

 

 

 

 

Giới hạn của bài nầy không cho phép đi sâu vào ba tổ chức vừa để cập ở trên; nhưng chúng ta chỉ cần ghi nhận rằng sự nghiệp chính trị của nhiều người đă vươn lên như phép lạ sau khi tham dự buổi hội nghị Bilderberg đầu tiên của họ: Margaret Thatcher, Bill Clinton, and Tony Blair. Obama đă bổ nhiệm 11 thành viên của Ủy Ban Trilateral Commission (nghĩa là hơn 10%) vào những chức vụ hàng đầu và then chốt trong chính quyền của ông trong mười ngày đầu của nhiệm kỳ của ông. Năm 1976, người sáng lập của Trilateral Commission và David Rockefeller, kẻ dựng ngôi vua của Mỹ, đă đưa một gă vô danh mang tên Jimmy Carter vào Ṭa Bạch Ốc. Giữa 1945 và 1972, khoảng 45% những viên chức ngoại giao hàng đầu phục vụ trong chính phủ Mỹ cũng là những thành viên của Hội Đồng Tài Phiệt The Council on Foreign Relation, khiến một trong những thành viên hàng đầu có lúc nói rằng việc gia nhập vào Hội Đồng chủ yếu là một "nghi thức thăng tiến" thành một viên chức của chính sách ngoại giao...Khoảng 42% những chức vụ ngoại giao hàng đầu trong chính quyền Truman do các thành viên của Hội Đồng Tài Phiệt nắm giữ; con số đó là 40% trong chính quyền của Eisenhower, 51% trong chính quyền của Kennedy, và 57% trong chính quyển của  Johnson. Hội Đồng Tài Phiệt đă và tiếp tục có những ảnh hưởng lớn lao trong thế giới truyền thông, nhờ đó nó có thể quảng bá ư thức hệ của nó, thăng tiến những nghị tŕnh của nó, và che đậy ảnh hưởng của nó... Cơ Quan T́nh Báo Trung Ương CIA cũng không phải là kẻ xa lạ trong hệ thống nầy, v́ thường xuyên trong những thập niên đầu khi mới h́nh thành, những giám đốc của nó đều đến từ Hội Đồng, như Allen Dulles, John A. McCone, Richard Helms, William Colby, và George H.W. Bush."

 

Quí vị có thể vào địa chỉ:

 

http://www.apfn.org/apfn/cfr-members.htm

 

để có được một danh sách đầy đủ hơn về những nhân vật hàng đầu thuộc Hội Đồng liên quan đến bang giao quốc tế và thuộc Trilateral Commission trong thế giới chính trị, kinh doanh, kỹ nghệ, hàng lâm, truyền thông, quân sự, và CIA... 

 

Do đó, không mấy ngạc nhiên khi Hillary Clinton, trong một giây phút yếu ḷng, đă công khai thú nhận:  "Chúng tôi nhận nhiều khuyến cáo của Hội Đồng, nên điều nầy sẽ có nghĩa là lúc nào tôi cũngsẽ được bảo nên làm ǵ và nghĩ ǵ về tương lai. (We get a lot of advice from the Council, so this will mean I won't have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future.)"

 

Theo Jim Brown, "tập đoàn tài phiệt là một hệ thống chủ yếu Anh Mỹ, theo một mức độ nào đó, hoạt động theo phương cách mà Cánh Hữu Cực Đoan tin là tương tự như hoạt động của những người Cộng Sản.  Thực vậy, hệ thống nầy thường được nhận diện như là Nhóm Bàn Tṛn (Round Table Groups), không ngần ngại hợp tác với Cộng Sản hay bất kỳ nhóm nào khác, và họ thường xuyên làm thế.Tôi biết được những hoạt động của hệ thống nầy v́ tôi đă nghiên cứu nó 20 năm nay và vào đầu thập niên 1960, trong hai năm, tôi được phép xem xét những tài liệu và hồ sơ bí mật của nó. Tôi không có ác cảm ǵ đối với nó hay đa số những mục tiêu của nó, và trong phần lớn của đời tôi, tôi đă tiếp cận với nó và nhiều công cụ của nó.  Cả trong quá khứ lẫn mới đây, tôi đă phản đối một số chính sách của nó (đặc biệt là quan niệm cho rằng Anh Quốc là một Đại Tây Dương đúng hơn là một Cường Quốc Âu Châu, phải được liên minh với Hoa Kỳ và phải đứng cô lập với Âu Châu), nhưng nói chung, theo quan điểm cá nhân của tôi, hệ thống đó muốn không ai biết đến, và tôi tin rằng vai tṛ của nó trong lịch sử là khá đáng kể  để mọi người biết đến."   

 

Có thể có hay không có câu trả lời đích thực cho những câu hỏi sau đây?

 

1- Chung qui, đâu là cơ quan thực sự hoạch định chính sách và thực thi quyết định trong hệ thống chính trị Hoa Kỳ?  Ṭa Bạch Ốc, Điện Capitol, Ngũ Giác Đài...?

2-Qua phổ thông đầu phiếu, người Mỹ có nghĩ rằng ḿnh đúng khi cho rằng tổng thống và các nhà đại biểu dân cử đích thực là do lá phiếu của người dân hay không? Theo Tocqueville, không bao giờ có thể tin rằng một chính phủ tự do, khôn ngoan, và nghị lực lại có thể sản sinh từ những lá phiếu của một dân tộc nô lệ.

3-Cơ chế chính trị mà người Mỹ đang kinh qua có đích thực tự do và dân chủ hay không, hay, theo nhận định của Mark Levin, cá nhân hiện hữu để phục vụ nhà nước, và nhà nước th́ hiện hữu để phục vụ mục tiêu của những tay đầu sỏ?

4- Có thể tin được rằng, trên cơ bản, thế giới chính trị mà người Mỹ đang sống thực sự khác với cơ chế chính trị cộng sản hay không, hay chung qui chỉ là một chế độ độc tài mềm?  Theo Tocqueville, chế độ gây nguy hiểm nhất  cho xă hội là một chế độ độc tài mềm.  Đó là lối áp đặt từng bước sự chấp nhận chủ nghĩa b́nh đẳng cực đoan, được ngụy trang như một chủ nghĩa không tưởng dân chủ và hành chánh. Đó là niềm tin vào khả năng vô tận của những viên chức được bầu ra có thể bảo vệ được đời sống và bảo đảm sự điều tiết thích hợp trong một bộ máy chính quyền nhà nước bao la.

5- Hệ thống chính trị Hoa Kỳ có thực sự là một hệ thống đa đảng hay không?

6- Phải chăng thế giới hiện nay thực sự không c̣n đường ranh rơ rệt giữa tự do dân chủ và độc tài toàn trị, và nhân loại sẽ từng bước bị áp đặt một thể chế toàn trị từ hai phía?

7- Hành tinh chúng ta cuối cùng sẽ trở thành một Chợ Trời Lớn trong đó con người sống ăn đong trả nợ, tài sản nay c̣n mai mất, phục vụ quyền lợi của đám đầu sỏ trên cao, cả tư bản xanh lẫn tư bản đỏ vô h́nh vô dạng;

8-Phải chăng núi nợ khổng lồ hiện nay của Hoa Kỳ vừa là biểu hiện vừa là hậu quả của chính sách nô lệ hóa từ trên cao

9- Vai tṛ bá chủ thế giới có thực sự chuyển từ Đế Quốc Anh sang Hoa Kỳ kể từ thập niên 1950 hay vẫn c̣n nằm trong tay Đế Quốc Anh thông qua Tập Đoàn Tài Phiệt? Vận mệnh của Hoa Kỳ có thực sự nằm trong tay người dân Hoa Kỳ hay phần lớn đều nằm trong tay một số chủ ngân hàng cá mập Anh Quốc đang từng bước trả thù mối nhục v́ đứa con nghịch tử Mỹ đă phản trắc mẫu quốc và soán quyền bá chủ của mẫu quốc từ sau Đệ Nhị Thế Chiến?

 

Trên thực tế, Hệ thống Siêu Quyền lực Ẩn danh tác oai tác quái tại Hoa Kỳ và những phần đất mệnh danh là tự do dân chủ. Họ thừa tiền của để vo tṛn bóp méo, thao túng, lũng đoạn, khuynh đảo, các chế độ mệnh danh là đồng minh của họ, nhất là những "đồng minh nhược tiểu." Nhưng với những chế độ độc tài, nhất là độc tài cộng sản, về mặt kinh tế, họ không hơn không kém là những con ḅ sữa ngoan ngoản hiền lành; và, về mặt chính trị, tệ hại hơn, họ là những tên đồng lơa cao giá, hành xử theo năo trạng động vật: thượng đội hạ đạp và khôn nhà dại chợ.

   

"Ác quỉ lộng hành khi những người lương thiện không làm ǵ cả. - Edmund Burke

(Evil flourishes when good men do nothing)

 

 

 

 


 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ... Wednesday, June 19, 1996

Published on Jul 21, 2015

English/Nat

 

South Vietnamese commandos trained by the US and dropped into the communist North during the Vietnam war are still campaigning for back pay they claim they are owed.

 

Many of the South Vietnamese were captured, tortured or killed after they were dropped into enemy territory.

 

Those who survived the ordeal returned to the US - only to discover that the US government had written them off as dead and had stopped paying their families.

 

South Vietnamese trained by the US military attended a Congressional hearing Wednesday - another step in their fight to get back pay they say the US still owes them.

 

SOUNDBITE:

"Our government is not facing up to the facts. Not facing up to basic humanity."

SUPER CAPTION: Senator Arlen Specter, (R - Pennsylvania) Chairman of Foreign Intelligence Sub-Committee

 

About 500 commandos infiltrated into North Vietnam as part of a disastrous US operation throughout the 1960s.

 

Many of them were killed - others were captured and put in prison.

 

But nearly 200 survived - only to discover that during their stay in jail the US government declared them killed in action and stopped paying their salary to their families.

 

The survivors - who now live in the US - have filed a lawsuit in the US Court of Claims in an effort to obtain two-thousand US dollars each for every year they spent in prison.

 

They're supported by Vietnam veteran and Senator John Kerry and other members of Congress who served in Vietnam.

 

They are filing legislation authorising the payment to the commandos.

 

SOUNDBITE:

"In a sense one of the things they have indicated that they want more perhaps than even money is this process of public acknowledgement for what they went through and the service they gave."

SUPER CAPTION: Senator John Kerry, (D - Massachusetts) Vietnam Veteran

 

The lawyer for the Vietnamese commandos says it is important to find out exactly what happened to the South Vietnamese.

 

SOUNDBITE:

"The hearing was to look into the issue of how prisoners of war have been left behind, how prisoners of war have been written off as dead, when we knew they were living. And how we treat those who serve and suffer on our behalf."

SUPER CAPTION: John C Mattes, Lawyer

 

One of the commandos officially back from the dead, Ha Van Son, told a Senate committee how he was abandoned to years of imprisonment in North Vietnam.

 

He went on to accuse the US of breaking its promise to care for his family.

 

SOUNDBITE:

"Right now I fight not only for my honour, not only for money but also for the future of America that is exactly what I want to see in the United States of America because I think this nation is the best nation of humans."

SUPER CAPTION: Ha Van Son, Former South Vietnamese Commando

 

The government has asked for dismissal of the commandos' suit because it involves a secret contract for a covert operation and therefore is unenforceable in US courts.

 

But it supports senator Kerry's legislation which has passed the Senate on a voice vote as an amendment to the Defence Authorisation bill.

 

 

You can license this story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/you...

Find out more about AP Archive: http://www.aparchive.com/HowWeWork

Category

News & Politics

License

Standard YouTube License

 

 

 


  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lăng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc t́nh.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lư tŕnh.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

 

Your name:


Your email:


Your comments:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.chinhnghia.com/

http://www.kimau.com

http://www.tinhhoa.org

http://www.sos.state.tx.us/corp/forms_boc.shtml

http://chinhnghiaviet.informe.com/forum/

http://nguoidalat.informe.com/forum/

http://chinhnghiamedia.informe.com/forum/

 

 

 

White House National Archives Federal Register

Associated Press Reuter News Real Clear Politics  

MediaMatters C-SPAN o Videos Library Judicial Watch

New World Order Illuminatti News New Max CNS

Daily Storm Observe American Progress 

The Guardian Political Insider Ramussen Report  Wikileaks  The Online Books Page American Free Press

National Public Radio National Review - Public Broacast

Federation of Anerican Scientist Propublica Inter Investigate

ACLU Ten  CNBC  Fox News  CNN  Fox Atlanta

Indonesian Newspapers  Philippine Newspapers 

Nghiên Cứu Quốc Tế  Nghiên Cứu Biển Đông 

Thư Viện Quốc Gia1Thư Viện Quốc Gia  Học Viện Ngoại Giao  Tự Điển Bách Khoa VN Ca Dao Tục Ngữ Bảo Tàng Lịch Sử Nghiên Cứu Lịch Sử Dấu Hiệu Thời Đại Viêt Nam Văn Hiến  QLVNCH Đỗ Ngọc Uyển  Thư Viện Hoa Sen  Vatican?

RomanCatholic Khoa HọcTV Sai Gon Echo Viễn Đông Daily Người Việt Việt Báo   Việt List   Xây Dựng  Phi Dũng 

Việt Thức   Hoa Vô Ưu Đại Kỷ Nguyên Việt Mỹ Bia Miệng Việt Tribune Saigon Ti USA Người Việt Seatle Dân Việt

Việt Luận  Cali Today Nam ÚcTuần Báo   DĐ Người Dân

Tin Mới Tiền Phong Xă Luận Dân Trí Tuổi Trẻ Express Lao Động Thanh Niên Tiền Phong Tấm Gương Sài G̣n

Sách Hiếm  ThếGiới  Đỉnh Sóng Chúng Ta Eurasia 

ĐCSVN  Bắc Bộ Phủ Nguyễn Tấn Dũng BaSàm Thơ Trẻ Văn Học  Điện Ảnh Cám Ơn Anh TPBVNCH 1GĐ/1TPB