* { margin: 0; padding: 0; } .imgbox { display: grid; height: 100%; } .center-fit { max-width: 100%; max-height: 100vh; margin: auto; }
 

 

֎ Kim Âu ֎ Chính Nghĩa ֎ Chính Nghĩa

֎Tinh Hoa ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Constitution

֎ Đại Kỷ Nguyên ֎ Vietnamese Commandos 

֎ Biệt kích trong giòng lịch sử ֎ Chính Nghĩa Media

֎ Lưu Trữ ֎ Làm Sao ֎ Tìm IP ֎ Computer

֎ Dictionaries ֎ Tác Giả ֎ Mục Lục ֎ Pháp Lý

֎ Tham Khảo ֎ Thời Thế ֎ Văn  Học

 

    ֎ LƯU TRỮ BÀI  VỞ THEO THÁNG/NĂM

 

֎07/2008 ֎08/2008 ֎09/2008 ֎10/2008

֎11/2008 ֎11/2008 ֎12/2008 ֎01/2009

֎02/2009 ֎03/2009 ֎04/2009 ֎05/2009

֎06/2009 ֎07/2009 ֎08/2009 ֎09/2009

֎10/2009 ֎11/2009 ֎12/2009 ֎01/2010

֎03/2010 ֎04/2010 ֎05/2010 ֎06/2010

֎07/2010 ֎08/2010 ֎09/2010 ֎10/2010

֎11/2010 ֎12/2010 ֎01/2011 ֎02/2011

֎03/2011 ֎04.2011 ֎05.2011 ֎06.2011

֎07/2011 ֎08/2011 ֎09/2011 ֎10/2011

֎11/2011 ֎12/2011 ֎05/2012 ֎06/2012

֎12/2012 ֎01/2013 ֎12/2013 ֎03/2014

֎09.2014 ֎10.2014 ֎12/2014 ֎03/2015

֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2015 ֎02/2016

֎02/2016 ֎03/2016 ֎07/2016 ֎08/2016

֎09/2016 ֎10/2016 ֎11/2016 ֎12/2016

֎01/2017 ֎02/2017 ֎03/2017 ֎04/2017

֎05/2017 ֎06/2017 ֎07/2017 ֎08/2017

֎09/2017 ֎10/2017 ֎11/2017 ֎12/2017

֎01/2018 ֎02/2018 ֎03/2018 ֎04/2018

֎05/2018 ֎06/2018 ֎07/2018 ֎08/2018

֎09/2018 ֎10/2018 ֎11/2018 ֎12/2018

 

  ֎ Nov/2016. Dec/2016. Jan/2017. Feb/2017. 

  ֎ Mar/2017. Apr/2017. May/ 2017. Jun/2017.

  ֎ Jul/2017. Aug/2017. Sep/2017. Oct/2017.

  ֎ Nov/2017. Dec/2017. Jan/2018. Feb/2018

  ֎ Mar/2018. Apr/2018. May/ 2018. Jun/2018.

  ֎Jul/2018. Aug/2018. Sep/2018. Oct/2018.

  ֎ Nov/2018. Dec/2018.

 

֎ Served  In A Noble Cause

֎ Trò Bịp Cứu Trợ TPB: Cám Ơn Anh

֎ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc

֎ Văn Kiện Về Quyền Con Người

֎ Liberal World Order

֎ The Heritage Constitution

֎ The Invisible Government Dan Moot

֎ The Invisible Government David Wise

֎ Montreal Protocol Hand Book

֎ Death Of A Generation

֎ Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư

֎ Sự Thật Về Nguyễn Hữu Luyện

֎ Phân Định Chính Tà

֎ Giáo Hội La  Mã:Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác

֎ Secret Army Secret War ֎ CIA Giải mật

֎ Mật Ước Thành Đô: Trò Bịa Đặt

֎ Hồ Chí Minh Hay Hồ Quang

֎ Ngô Đình Diệm Và Chính Nghĩa Dân Tộc

֎ Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống NĐD

֎ Lãnh Hải Việt Nam ở Biển Đông

֎ Sự Thật Về Trận Hoàng Sa

֎ Nhật Tiến: Đặc Công Văn Hóa?

֎ Cám Ơn Anh hay Bám Xương Anh

֎ Chống Cải Danh Ngày Quốc Hận

֎ Trò Đại Bịp: Cứu  Lụt Miền Trung

֎ 8406= VC+VT

֎ Hài Kịch Nhân Quyền

֎ CĐ Người Việt QG Hoa Kỳ

֎ Tội Ác PG Ấn Quang

֎ Âm mưu của Ấn Quang

֎ Vụ Đài VN Hải Ngoại

֎ Mặt Thật Nguyễn Hữu Lễ

֎ Vấn đề Cựu Tù Cải Tạo

֎ Lịch Sử CTNCT

֎ Về Tác Phẩm Vô Ðề

֎ Hồng Y Và Lá Cờ

֎ Trăm Việt Trên Vùng Định Mệnh
֎ Giấc Mơ Lãnh Tụ

֎ Biến Động Miền Trung

֎ Con Đường Đạo

֎ Bút Ký Tôi Phải Sống

֎ Dân Chủ Cuội - Nhân Quyền Bịp

֎ Đặc Công Đỏ Việt Thường

֎ Kháng Chiến Phở Bò

֎ Băng Ðảng Việt Tân

֎ Mặt Trợn Việt Tân

֎ Tù Binh và Hòa Bình

֎ Mộng Bá Vương

֎ Phía Nam Hoành Sơn

֎ Nước Mắt Trước Cơn Mưa

֎ 55 Ngày Chế Độ Sài Gòn Sụp Đổ

     ֎ Drug Smuggling in Vietnam War

     ֎ The Fall of South Vietnam

     ֎ Giờ Thứ 25

     ֎ Economic assistant to South VN 1954- 1975

     ֎ RAND History of Vietnam War era 

 

 

 

֎ Kim Âu ֎ Tinh Hoa ֎ Chính Nghĩa ֎ Diễn Đàn ֎ Bài Của Kim Âu ֎ Báo Chí ֎ Dịch ֎ Tự Điển ֎ Tiếng Việt ֎ Learning ֎ Lịch Sử ֎ Chính Nghĩa Việt Blogspot ֎ Sports ֎ Video/TV ֎ Lottery ֎ Tác Phẩm ֎ Tác Gỉa ֎ Đà Lạt

 

Đi phó nhng v la gt qua đin thoi

 

 

Tun Minh

 

 

Ông Lee Meyer là mt nhà giáo hi hưu cư ng ti thành ph New York. Gn đây, ông thường nhn được nhng cú đin thoi ca k l gn như mi ngày. Trong s đó, có mt cú gi vi ging mt ph n t xưng là viên chc ca B Tài Chính Hoa Kỳ (Treasury Department) đ li li nhn và s đin thoi yêu cu ông hãy gi li s này đ giúp h gii quyết mt h sơ “gian ln v thuế” nếu như ông không mun b rc ri v pháp lut và ông s b tng trát đi hu toà.

Khi được nhà báo Christine Hauser ca t nht báo New York Times hi rng ông đã có phn ng ra sao sau đó, ông Meyer k li rng ông ch cười tr, bi vì “tôi đâu phi là đa con nít mi sinh ra đâu!”
Ông Meyer, năm nay 83 tu
i, đã rút được kinh nghim là không thèm tr li nhng cú đin thoi hoc nhng li nhn có ni dung tương t bi vì ông đã hc được nhng li ch dn t lâu ca các viên chc chính quyn thuc lãnh vc an ninh hoc bo v dân s cho người tiêu th, bao gi cũng nói vi mi người dân M rng: Tng Nha Thuế V (IRS) không bao gi gi đin thoi đến người dân đ hù do nhng hành đng pháp lý hoc gây khó d cho h v chuyn thiếu tin.

Mi đây, B Tư Pháp Hoa Kỳ cũng nhn li cái thông đip quan trng này khi loan báo vic h va phá v mt đường dây to ln ca nhng k mo danh Nhân viên Thuế V Hoa Kỳ phi hp vi nhiu người ngi gi trong nhng phòng chuyên gi đin thoi (call centers) hot đng bên trong nước n Đ. Ti đây, nhng người này đã gi liên tc đến nhiu người M trong khong thi gian dài t 2012 đến 2016, và đã la gt được hơn 15,000 người tng cng c trăm triu M-kim đ np pht vì s gp phi nhng hu qu pháp lý nghiêm trng.

Kết qu ca v điu tra đã giúp cho các viên chc chính quyn truy t 24 người trong đường dây này ra toà và tt c đu b tuyên án pht, chưa k mt s khác đang tiếp tc b truy t. B Tư Pháp hy vng rng v này s là mt tm gương đ cho nhng k gian không nên bt chước vì h s b truy t hình s. Tuy vy, bà Nicole Navas Oxman, n phát ngôn viên ca B Tư Pháp Hoa Kỳ, nói rng v truy t này tuy có thành công phá v được mt đường dây ln nht ca nhng k gian hot đng ti nhiu đa đim hi ngoi, nhưng nhiu trung tâm hot đng tương t cũng vn tiếp tc làm ăn ti nhiu nước khác như n Đ, Nigeria, Costa Rica, Jamaica và nhiu nơi khác đ nhm khai thác và tn công nhng người dân nh d ti Hoa Kỳ.

Sau khi t New York Times cho đăng mt bài phóng s tường thut v vic nhng k gian này đã b truy t và lãnh án, nhiu đc gi khp nơi đã đóng góp ý kiến khi k v nhng trường hp ca h cũng gn ging như vy. Mt s đc gi khác thì hi rng liu h có th gi cho văn phòng nào ca chính ph ti Hoa Kỳ đ yêu cu được ly li nhng s tin đã b la gt như vy. Mt s khác li mun biết v nhng cơ quan nào mà h có th gi báo cáo hay khiếu ni trong nhng trường hp tương t.

Mt đc gi k li rng mình đã là nn nhân ca mt v la gt khi được yêu cu là phi đi ra ngoài tim Best Buy mua các loi “gift cards” lên đến $8,000, ri sau đó gi li s đin thoi ca k gian đã đưa cho và đc các con s trên các th này. Mt đc gi khác k rng cô có người bn có người cha cũng b la gt tương t đ mt đến $5,000. Mt cp khác thì may mn hơn khi k li rng h đã nhn liên tiếp đến hơn 10 cú gi như vy trong vòng 3 tháng đ nghe li báo đng v nhng hu qu nghiêm trng do bi nhng t khai thuế li tc nhng năm trước ca h “đã có vn đ”. Rt may là cp v chng này bác b ngoài tai nhng li báo đng như vy.

Văn phòng Tng Thanh Tra ca cơ quan thuế v IRS nói rng trên website ca h có mt mu khai đ mi người có th ti xung và thut li nhng trường hp khi người dân gp nhng người t xưng là nhân viên thuế v đ gi đến nhà người dân. Khi đin xong các chi tiết này, mi người s nhn được mt con s nhn dng cá nhân đ làm h sơ, và nếu như sau đó có người nào gi li đ điu tra tiếp v h sơ này, người dân có th an tâm rng đó là nhân viên chính thc ca Tng Nha Thuế V đ hiu rõ là mình có thc s thiếu thuế hay không.

Ngoài ra, người dân cũng có th np đơn khiếu ni lên văn phòng ca y Ban Mu Dch Liên Bang (Federal Trade Commission, FTC), là cơ quan chính ph trung ương đm nhim tt c các dch v buôn bán làm ăn trong ni đa nước M. Cơ quan này có nhim v điu tra tt c nhng v gian ln hoc la gt người tiêu th. Nếu như người nào đó np đơn khiếu ni vì b la gt, h có th s được đn bù nếu như sau đó k gian b toà x pht và phi bi hoàn li nhng s tin đánh cướp gian trá đó.

Nếu như người dân đã s dng h thng chuyn tin qua đường dây “wire transfer”, h phi liên lc vi nhng công ty chuyn tin đó đ được hướng dn th tc khiếu ni. Hai văn phòng chuyên thc hin các v chuyn tin ln nht ti Hoa Kỳ đu có s “hotline” đ cho khách hàng có th gi báo cáo hoc khiếu ni: MoneyGram Customer Care Center s 1-800-926-9400, và Western Union Fraud Hotline s 1-800-448-1492.

Nói chung, Tng Nha Thuế V Hoa Kỳ thường xuyên liên lc vi người dân qua thư t được gi bng Bưu Đin. Nếu như quý v tình c nhn được nhng bc đin thư (email) ca IRS, ch nên bao gi t đng m nhng đường ni (links) được gi kèm theo email vì nó s chuyn v trung tâm ca k gian đ tiếp tc la gt bng nhng hướng dn đ chuyn tin. Thay vào đó, quý v hãy chuyn tiếp (forward) nhng bc đin thư này v đa ch phishing@irs.gov đ cho văn phòng chính ph liên bang gii quyết.

Không phi ch có cơ quan thuế v liên bang ca Hoa Kỳ là thường b k gian li dng đ gi mo danh xưng và la gt người dân nh d, mà nhiu cơ quan chính ph khác cũng b k gian li dng tương t. B Tư Pháp Hoa Kỳ gn đây cũng đã loan báo vic truy t dn đến vic kết ti nhiu k gian đã gi mo t xưng là nhân viên ca Tng Nha Di Trú, vi li hăm do là nhng người gc di dân b gi đến có th s b tng đt trát toà đ trc xut v nước nếu như h không chu đóng mt s tin pht nào đó.
Các c
ơ quan chính ph liên bang đu có danh sách rt dài nhng v la gt này được sp xếp tuỳ theo hng mc, và ch cn đc lướt qua thì người ta cũng thy là nhng k gian có th tưởng tượng ra đ mi hình thc đa dng đ bày trò la gt người dân.

Trong tun trước, cơ quan FTC nói rng nhiu người cũng lm tin vào nhng mu qung cáo tìm vic làm gi tr ti gia rt d dàng bng cách là ch cn mua mt s dng c và hàng hoá cn thiết nào đó t mt văn phòng được h gii thiu đến thì sau đó s bt đu được thuê mướn. Mu qung cáo cũng còn bo đm rng nếu như không được thuê mướn thì h có th gi li nhng dng c, hàng hoá này và được hoàn tin li. Nhưng mt khi h đã gi tin đ mua ri thì cũng chng thy có công vic nào và cũng chng th đòi hoàn tr li tin.

Nhng k gian cũng có th bày mưu bng cách gi mo là mt người bà con thân quyến nào đó bng nhiên gp mt v rc ri, b tm giam nên cn phi đóng tin thế chân đ ti ngoi hu tra (bail), hoc là đang gp khó khăn bt ng khi đi du lch thì b cướp hoc mt hết giy t và tin bc nên cn gp mt ít tin mt đ có th trang tri đ có th chi tiêu trong vài ngày mt nơi xa xôi nào đó v.v…

K gian đôi khi cũng không ngn ngi gi mo là nhng người đang đi tìm nhng mi liên lc tình cm qua đường dây “Tìm bn bn phương” đ thiết lp nhng mi quan h tình cm mi m bng cách to dng nên mt h sơ vi nhng hình nh và lý lch rt hp dn khiến nhiu người nh d d lm tin, ri đi đến vic sn sàng ng tin ra trước đ cho người yêu đng ra t chc nhng bui tic gp g hoc k c nhng v đám cưới đ ra mt bn bè (dù rng chưa bao gi được gp mt người yêu trong mng ca mình).

Cơ quan FTC nói rng nhng v la gt kiu này cũng đã gia tăng gp 3 ln trong khong thi gian t năm 2012 đến 2016, vi nhiu người ng tin ra trước cho nhng d tính hưởng tun trăng mt sau đó nhng ri chng bao gi được hi âm sau khi s tin đã được gi đi. Nhng k gian này rt tài tình và tinh vi trong cách la gt bng đ cách, chng hn như ly cp được nhng hình nh ca nhng quân nhân đ t đó to ra mt h sơ chân dung gi to cho mình đ gi ra cho nhng con mi đang tưởng rng mình sp gp được người tình lý tưởng. Nhng k gian này ch cn than phin rng vì h đang nhn lnh thuyên chuyn ra nhng căn c hi ngoi xa xôi nên không th liên lc vi nhng trương mc ngân hàng ca h như thường l nên cn phi nh đến s giúp đ ca người yêu bng cách gi gp cho h mt s tin mt nào đó đ gii quyết ngay mt s vic như phi mua vé máy bay đ bay v ch hn hò v.v…

Sau cùng, nhng k gian cũng nghĩ đến vic la gt nhiu người bng cách gi mo h là nhng chuyên viên k thut gii quyết tình trng máy đin toán ca người dân đang gp khó khăn nên b “đng li”, hay không còn hot đng bình thường na. Chng hn như khi quý v đang dùng máy đin toán ca mình đ làm vic hoc đc tin tc, thư t v.v… thì bng nhiên trên màn hình xut hin mt mu tin nói rng “Đã phát giác có virus trong máy! Hãy gi ngay s này đ được kim tra truy quét (scan) máy đin toán hoàn toàn min phí và sa cha máy đin toán ca quý v.” Khi gi đến s này, k gian bên kia đu dây s t xưng là chuyên viên k thut và đang tìm cách kim tra máy đin toán ca quý v t xa (remote access), ri sau đó bày trò đ nói rng chiếc máy đã b nhim “virus” quá nng nên cn phi được gn vào nhng nhu liu (software) nào đó đ sa cha.

Trong thc tế, k gian chng h sa cha chút nào, và nếu quý v l di chu b tin ra đ gn thêm nhu liu nào đó thì máy ca mình đã không h được sa cha tt hơn mà tin b ra thì coi như cũng mt tiêu, đúng vi cnh “tin mt tt mang”. Các viên chc chính quyn đu đưa ra li khuyên nếu như quý v có lo lng v máy đin toán ca mình đang gp trc trc, thì có th gi thng s đin thoi ca công ty chế to nhu liu. Nhưng nh là đng bao gi gi s đin thoi hin lên trên màn hình hoc nhìn thy trên đin thoi ca mình.

Tun Minh


Tặng Kim Âu


Chính khí hạo nhiên! Tổ Quốc tình.
Nghĩa trung can đảm, cái thiên thanh.
Văn phong thảo phạt, quần hùng phục.
Sơn đỉnh vân phi, vạn lý trình.


Thảo Đường Cư Sĩ.

 

SERVED IN A NOBLE CAUSE

 

 

 

Vietnamese commandos : hearing before the Select Committee on Intelligence

of the United States Senate, One Hundred Fourth Congress, second session ...

Wednesday, June 19, 1996

 

CLIP RELEASED JULY 21/2015

https://www.youtube.com/watch?list=PLEr4wlBhmZ8qYiZf7TfA6sNE8qjhOHDR6&v=6il0C0UU8Qg

  

 

US SENATE APPROVED VIETNAMESE COMMANDOS COMPENSATION BILL

http://www.c-span.org/video/?73094-1/senate-session&start=15807

BẮT ĐẦU TỪ PHÚT 4:22:12 - 4:52:10  (13.20 - 13.50)

 


Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

Những người lính một thời bị lãng quên: Viết Lại Lịch Sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

֎ Binh Thư Yếu Lược Trần Quốc Tuấn  ֎ Một Trang Lịch Sử

֎ Vietnamese Commandos' History ֎ Vietnamese Commandos vs US Government ֎ Lost Army Commandos

֎ Bill of Compensation ֎ Never forget ֎ Viết Lại Lịch Sử  Video ֎ Secret Army Secret War Video

֎ Đứng Đầu Ngọn Gió Video ֎ Con Người Bất Khuất Video ֎ Dấu Chân Biệt Kích Video ֎ Kiểm Lại Hồ Sơ Biệt Kích Video

֎ The Secret war against Hanoi Richard H. Shultz Jr.֎ Gulf of Tonkin Incident ֎ Pentagon Bạch Hóa ֎ The heart of a boy

֎ U.S Debt Clock ֎ Wall Street and the Bolshevik Revolution Antony C. Sutton

֎ Wall Street and the Rise of Hitler Antony C. Sutton ֎ None Dare Call It Conspiracy Gary Allen

֎ Chiến Tranh Tiền Tệ (Currency War) ֎ Confessions of an Economic Hit Man John Perkins

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Trăm Việt trên vùng định mệnh ֎ Chính Đề Việt Nam Tùng Phong (dịch)

֎ OSS vào Việt Nam 1945 Dixee R. Bartholomew - Feis ֎ Lyndon Baines Johnson Library Musuem

֎ Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn ֎ Nguồn Gốc Dân Tộc Việt Nam Bình Nguyên Lộc

֎ Nghi Thức Ngoại Giao ֎ Lễ Nghi Quân Cách ֎ Sắc lệnh Cờ Vàng ֎ Quốc Tế Cộng Sản

֎ How Does a Bill Become Law?֎ New World Order ֎ Diplomacy Protocol. PDF

֎ The World Order Eustace Mullin ֎ Why Vietnam? Archimedes L. A. Patti

֎ Vietnam War Document ֎ American Policy in Vietnam

֎ Foreign Relations Vietnam Volum-1 ֎ The Pentagon Papers ֎ Pentagon Papers Archives

֎ Vietnam and Southeast Asia Doc ֎ Vietnam War Bibliogaphy ֎ Công Ước LHQ về Luật Biển

֎ CIA and NGOs ֎ CIA And The Generals ֎ CIA And The House Of Ngo ֎ Global Slavery

֎ Politics of Southeast Asia ֎ Bên Giòng Lịch Sử

֎ Dấu Binh Lửa ֎ Đại Hội Toàn Quân? Phùng Ngọc Sa

֎ Bách Việt  ֎ Lược Sử Thích Ca  ֎ Chủ thuyết Dân Tộc Sinh Tồn

֎ Silenced! The Unsolved Murders of Immigrant Journalists in the USA. Juan Gonzales

֎ Society of Professional Journalists: Code of Ethics download

֎ Douglas Mac Arthur 1962 ֎ Douglas Mac Arthur 1951 ֎ John Hanson, President of the Continental Congress

֎ Phương Pháp Biện Luận ֎ Build your knowledge

֎ To be good writer ֎ Ca Dao -Tục Ngữ ֎ Chùa Bái Đính ֎ Hán Việt

֎ Top 10 Crime Rates  ֎ Lever Act ֎ Espionage Act 1917 ֎ Indochina War ֎ Postdam ֎ Selective Service Act

֎ War Labor Board ֎ War of Industries ֎ War Production Board ֎ WWII Weapon ֎ Supply Enemy ֎ Wold War II ֎ OSS

֎ Richest of The World ֎ Truman Committee   ֎ World Population ֎ World Debt ֎ US Debt Clock ֎

֎ An Sinh Xã Hội - Cách Tìm IP Email ֎ Public Holiday ֎ Funny National Days

֎ Oil Clock ֎ GlobalResearch ֎ Realworldorder ֎ Thirdworldtraveler ֎ Thrivemovement ֎ Prisonplanet.com ֎ Infowars

֎ Rally protest ֎ Sơ Lược VềThuyền Nhân ֎ The Vietnamese Population in USA ֎ Lam vs Ngo

֎ VietUni ֎ Funny National Days  ֎ 1DayNotes 

 

Liên lạc trang chủ

E Mail: kimau48@yahoo.com, kimau48@gmail.com

Cell: 404-593-4036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Your name:


Your email:


Your comments:


MINH THỊ

Dân tộc Việt Nam không cần thắp đuốc đi tìm tự do, dân chủ, nhân quyền ở Washington, Moscow, Paris, London, Péking, Tokyo. Đó là con đường của bọn nô lệ vọng ngoại, làm nhục dân tộc, phản bội tổ quốc, đã đưa đến kết thúc đau thương vào ngày 30 – 4- 1975 và để lại một xã hội thảm hại, đói nghèo lạc hậu ở Việt Nam gần nửa thế kỷ nay..Đã đến lúc quốc dân Việt Nam phải dũng cảm, kiên quyết đứng lên dành lại quyền quyết định vận mạng của đất nước. Kim Âu

Email: kimau48@yahoo.com or kimau48@gmail.com. Cell: 404-593-4036. Facebook: Kim Âu

 

 

 

 

vCNBCvFoxvFoxAtlvOANvCBSvCNNvVTV

vWhiteHouse vNationalArchives vFedReBank

vFed RegistervCongr RecordvHistoryvCBO

vUS GovvCongRecordvC-SPANvCFRvRedState

vVideosLibraryvNationalPriProjectvVergevFee

vJudicialWatchvFRUSvWorldTribunevSlate

vConspiracyvGloPolicyvEnergyvCDPvArchive

vAkdartvInvestorsvDeepStatevScieceDirect

vRealClearPoliticsvZegnetvLawNewsvNYPost

vSourceIntelvIntelnewsvReutervAPvQZvNewAme

vGloSecvGloIntelvGloResearchvGloPolitics

vNatReviewv Hillv DaillyvStateNationvWND

vInfowar vTownHall vCommieblaster vExaminer

vMediaBFCheckvFactReportvPolitiFactvIDEAL

vMediaCheckvFactvSnopesvMediaMatters

vDiplomatvNews Link vNewsweekvSalon

vOpenSecretvSunlightvPol CritiquevEpochTim

vN.W.OrdervIlluminatti NewsvGlobalElite   

vNewMaxvCNSvDailyStormvF.PolicyvWhale

vObservevAmerican ProgressvFaivCity

vGuardianvPolitical InsidervLawvMediavAbove

vSourWatchvWikileaksvFederalistvRamussen

vOnline BooksvBreibartvInterceiptvPRWatch

vAmFreePressvPoliticovAtlanticvPBSvWSWS

vN PublicRadiovForeignTradevBrookingsvWTimes

vFASvMilleniumvInvestorsvZeroHedge DailySign

vPropublicavInter InvestigatevIntelligent Media  

vRussia NewsvTass DefensevRussia Militaty

vScien&TechvACLUvVeteranvGateway

vOpen CulturevSyndicatevCapitalvCommodity vCreatevResearchvXinHua

vNghiên Cứu QTvN.C.Biển ĐôngvTriết Chính Trị

vT.V.QG1vTV.QGvTV PGvBKVNvTVHoa Sen

vCa DaovHVCông DânvHVNGvDấuHiệuThờiĐại

vBảoTàngLSvNghiênCứuLS vNhân Quyền

vThời ĐạivVăn HiếnvSách HiếmvHợp Lưu  

vSức KhỏevVaticanvCatholicvTS KhoaHọc

vKH.TVvĐại Kỷ NguyênvTinh HoavDanh Ngôn

vViễn ĐôngvNgười ViệtvViệt BáovQuán Văn

vTCCSvViệt ThứcvViệt ListvViệt MỹvXây Dựng

vPhi DũngvHoa Vô ƯuvChúngTavEurasia

vNVSeatlevCaliTodayvNVRvPhê BìnhvTrái Chiều

vViệt LuậnvNam ÚcvDĐNgười Dân

vTiền PhongvXã LuậnvVTVvHTVvTrí Thức

vDân TrívTuổi TrẻvExpressvTấm Gương

vLao ĐộngvThanh NiênvTiền PhongvMTG

vEchovSài GònvLuật Khoa

vĐCSvBắc Bộ PhủvNg.TDũngvBa SàmvCafeVN

vVăn HọcvĐiện ẢnhvVTCvCục Lưu TrữvSoHa

vST/HTVvvThống KêvĐiều NgựvVNMvBình Dân